Co warto wiedzieć przed budową studni głębinowej?

Przed rozpoczęciem budowy domu warto zastanowić się skąd będziemy czerpać wodę. Istnieje możliwość podłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej lub korzystanie z własnego ujęcia – studni głębinowej. Warto przeanalizować koszty związane z jednym oraz drugim rozwiązaniem i wybrać najbardziej korzystną dla siebie opcję.

Budowa studni to inwestycja bardzo opłacalna, wiąże się z większym wydatkiem jednorazowym, ale jej koszt zwróci się w przeciągu kilku lat. Przed rozpoczęciem budowy należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Plan zagospodarowania przestrzennego

`W pierwszej kolejności należy zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie i sprawdzić czy nie ogranicza on budowy studni.

Formalności

W przypadku budowy studni nie głębszej niż 30 m nie potrzeba żądnych zezwoleń. Inwestor zobowiązany jest jedynie do zgłoszenia zamiaru budowy w organie administracyjnym. W tym przypadku wyjątek stanowi sytuacja, gdy czerpana woda będzie przekraczać ilość 5 m3 na dobę. Dzieje się tak w przypadku gdy ze studni wykorzystywana jest woda w celu działalności gospodarczej. Ilość zużywana w gospodarstwie domowym nie przekracza takiej sumy.

Jeśli planujemy wybudowanie studni powyżej 30 m lub wiemy, że dobowe zużycie będzie wynosić powyżej 5 m3 musimy brać pod uwagę przepisy Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego. W tym przypadku wymagane jest wykonanie projektu prac geologicznych oraz operatu wodnoprawnego.

Wybierz idealnego wykonawcę

Firma Drillpol oferuje profesjonalne usługi budowy studni głębinowej. Bogate doświadczenie zdobyte podczas wielu wykonanych zleceń oraz niezbędna wiedza pracowników gwarantuje najlepszą jakość wykonania.