Pompy głębinowe to urządzenia wirowe, które są przeznaczone do pompowania wody z dużych głębokości. Działają na zasadzie zwiększenia momentu pędu cieczy, za pomocą zespołu wirników łopatkowych.

Jak działają pompy głębinowe?

Pompy głębinowe są zbudowane tak, by pracować w wodzie, co jest warunkiem koniecznym do zastosowania ich w konstrukcji studni głębinowej. Ich właściwe działanie jest uwarunkowane odpowiednimi zabezpieczeniami, pompy głębinowe w niektóre z nich są wyposażone już na etapie produkcji, reszta tj. zabezpieczenie elektryczne przed zmianami napięcia w sieci, przed brakiem fazy, przed przepięciami stosuje się w zależności od rodzaju pompy głębionej oraz od rodzaju jej zasilania.

Gdzie stosuje się pompy głębinowe?

Z pomocą pomp głębinowych tworzy się pełne zespoły głębinowe, które są przeznaczane do:

  • obniżania poziomu wód gruntowych,
  • tłoczenia ciśnienia cieczy w procesach technologicznych,
  • podwyższania ciśnienia cieczy w procesach technologicznych,
  • systemów wodociągowych,
  • instalacji nawadniających,
  • zaspakajania innych potrzeb bytowych i przemysłowych.

Zalety pomp głębinowych

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety pomp głębinowych:

  • pompy głębinowe są automatyczne, tj. włączają się jeśli w którymś z punktów czerpalnych nastąpi pobór wody i wyłączają gdy pobór się kończy,
  • aby pompa szybko się nie wyeksploatowała montuje się zbiorniki hydroforowe, które zbierają niewielki zapas wody i akumulują ciśnienie,
  • brak udarów hydraulicznych i prądowych, dzięki silnikom o łagodnym starcie,
  • pompa głębinowa jest wyposażona w wyłącznik, chroniący przed nagłymi zmianami napięcia.

Dzięki powyższym cechom pompy głębinowe mają bardzo wysoką sprawność użytkową.