Budowa studni głębinowej wiąże się z wymaganiami prawnymi, a także odnośnie miejsca i rodzaju gleby. Przedstawiamy kilka informacji dotyczących badań poszukiwawczych pod studnie głębinowe.

Przygotowanie gruntu

Aby studnia głębiowa mogła być wykonana, konieczne jest udostępnienie i wskazanie na swojej nieruchomości gruntu rodzimego, czyli powstałego w miejscu zalegania, w wyniku procesów geologicznych (grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi). Jeśli ziemia została niedawno niwelowana, wyrównana lub rozkopana, najlepszym rozwiązaniem będzie dostanie się do warstwy gruntu rodzimego.

Aby studnia mogła powstać, to do głębokości metra nie ma prawa występować w ziemi więcej niż 30% grubego żwiru i skały.  Najczęściej można znaleźć kilka takich miejsc na jednej nieruchomości, w momencie kiedy jednak nie występują, konieczne są dodatkowe dane w celu potwierdzenia profili warstwy wodonośnej.

Przed przyjazdem firmy zajmującej się wierceniem studni głębinowych, konieczne jest ułatwienie dostępu do miejsca, w którym ma znaleźć się studnia tj. usunięcie przeszkód, oczyszczenie gruntu. Dzięki temu badanie będzie o wiele bardziej skuteczne. Ponadto miejsce w którym mają się odbywać pomiary musi być oddalone o 15 metrów od źródeł energii elektrycznej (linie podziemne i nadziemne). Sondowanie wykonuje się około 30 metrów w prostej linii, co daje kompletne informacje odnośnie warstwy wodonośnej.

DrillPol – studnie głębinowe

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonanie studni głębinowej oraz poradnikiem o budowie studni głębinowej.