Studnia, ale jaka?

Słowo „studnia” kojarzy nam się przeważnie ze studnią kopaną, znaną od dawna. Głębokość takiej studni nie przekracza zazwyczaj kilku metrów. Studnię taką kopie się najczęściej ręcznie, opuszczając sukcesywnie betonowe kręgi tak zwane cembrowinami. Chronią one ściany wykopu przed osypaniem oraz nie pozwalają one na dostanie się do studni wody z warstw wyższych, ponieważ warstwy te są bardziej narażone na zanieczyszczenia. Z tego właśnie powodu kręgi muszą być połączone bardzo szczelnie. Do cembrowiny woda dopływa zatem tylko od dołu, przez dno studni.

Studnia głębinowa

Aby korzystać z głębszych warstw wodonośnych należy wykonać studnię wierconą, zwaną również głębinową bądź rurową. Umieszcza się ją w otworze wykonanym za pomocą specjalnego urządzenia tak zwanej wiertnicy. Zestaw takiej studni składa się z dwóch rur: osłonowej, która sięga w pobliże warstwy wodonośnej oraz filtracyjnej, która wnika w warstwę wodonośną i teleskopowo ją przedłuża. To właśnie wokół niej wykonuje się zazwyczaj tak zwaną obsypkę z grubego żwiru, wprowadzanego przy użyciu węża.

Miejsce wykopu studni głębinowej

Umiejscowienie studni głębinowej musi uwzględniać przede wszystkim dostępność do warstwy wodonośnej (głównie jej głębokości) oraz bezkolizyjność i odległość od możliwych źródeł zanieczyszczeń. Miejsce najbardziej dogodne z punktu widzenia dostępności wody powinien wskazać specjalista po wcześniejszym rozpoznaniu przeprowadzonym w obszarze danej działki. Warstwy gruntu nie są jednak ułożone metodycznie. Może się więc okazać, że warstwa wodonośna leży głębiej, niż ustalił to specjalista, albo też grunt jest nieodpowiedni.

Na budowę studni coraz częściej decydują się nie tylko właściciele działek leżących z dala od sieci wodociągowych. Jak wiadomo do podlewania bardzo dużej działki potrzebne są spore ilości wody. Warto wtedy wybudować własną studnię i pobierać wodę z dwóch źródeł. Jest to z całą pewnością pewniejsze niż korzystanie z deszczówki. Ponadto studnia uniezależnia nasze gospodarstwo domowe od możliwych przerw w dostawie wody z sieci.

Profesjonalny wykonawca studni głębinowych

Drillpol to rodzinna firma z Tychów, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie budowy studni głębinowych. Jeżeli jesteś zainteresowany, to sprawdź ofertę.