Jeżeli zdecydujemy się na budowę studni głębinowej, bezwzględnie powinny zostać wykonane badania geologiczne. W artykule wytłumaczymy, dlaczego.

Po co wykonuje się badania geologiczne?

Dzięki wykonaniu badań geologicznych, można zobrazować ogólną budowę gruntu i warunki hydrogeologiczne. Efektem badań jest precyzyjna znajomość profilu litologicznego, czyli głębokości występowania poszczególnych warstw wodonośnych i ich miąższości. Brak tej procedury, uniemożliwia wykonanie otworu studziennego, ponieważ decyduje o średnicy rur, a także o długości i głębokości filtra, co wpływa na wydajność studni głębinowej, oraz jej koszt wykonania.

Badania geologiczne wykluczają także możliwość wiercenia otworu studziennego, w miejscu w którym grunt jest pozbawiony warstwy wodonośnej.

Budowa studni głębinowych – DrillPol

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na budowę studni głębinowych. Wykonujemy usługę kompleksowo, włącznie z dokumentacją i badaniami gruntu. Dla naszych klientów przygotowaliśmy także poradnik o studniach głębinowych – serdecznie zapraszamy do lektury.