Studnia głębinowa dla przedsiębiorstw

W naszych dość niestabilnych warunkach klimatycznych produkcja rolno-ogrodnicza wymaga stałego dostępu do źródła bardzo dobrej jakości wody. Jest to warunek konieczny, aby uzyskać wysokiej i dobrej jakości plony oraz zbiory. Jeśli produkcja ma charakter polowy to opady deszczu po części zapewniają nawodnienie upraw. Natomiast w przypadku, kiedy produkcja odbywa się pod tak zwanymi osłonami to jesteśmy całkowicie uzależnieni od własnego, stałego źródła wody.

Woda pochodząca z wodociągów miejskich jest uzdatniana do celów spożywczych, dlatego używanie jej przez gospodarstwa do nawadniania upraw jest niestety bardzo drogie oraz nieopłacalne. Najnowocześniejsze systemy nawadniające zużywają co prawda dużo mniej wody niż deszczowanie, ale i one na hektar sadu potrzebują od kilku do kilkunastu metrów sześciennych wody na godzinę.

Najlepszym rozwiązaniem dla każdego większego oraz mniejszego gospodarstwa będzie możliwość dysponowania własną wodą do nawadniania. Źródłem jej może być woda powierzchniowa oraz podziemna. Zaletą używania wód powierzchniowych do nawadniania upraw jest brak konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat ekologicznych. Niestety najczęściej jednak źródło wody powierzchniowej jest nie dostępne w opłacalnej ekonomicznie odległości. Natomiast wody podziemne występują praktycznie wszędzie, a żeby móc korzystać z tych zasobów, to wtedy należy wybudować studnię głębinową.

Czym jest studnia głębinowa?

Studnia głębinowa jest, to ujęcie wód podziemnych. Wiercony lub kopany otwór, który sięga do poziomu wodonośnego, a dzięki urządzeniom technicznym, takim jak obudowa, naczynie, kołowrót, pompa oraz rurociąg, przeznaczony jest do trwałego poboru lub chłonięcia wody. Zalety posiadania studni głębinowej to przede wszystkim oszczędność, niezależność, woda bardzo wysokiej jakości oraz pewność zaopatrzenia w wodę.

Jeżeli jesteście zainteresowani budową studni głębinowej, to zapoznajcie się z ofertą firmy Drillpol. Drillpol to firma, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie budowy studni głębinowych. Zapraszamy do współpracy.