Własna studnia – od czego zacząć?

Przed rozpoczęcie budowy własnego domu każdy inwestor musi podjąć wiele decyzji, dotyczących różnych kwestii. Jedną z istotniejszych jest sposób podłączenia źródła wody do gospodarstwa domowego. Do dyspozycji mamy podpięcie się do miejskiej sieci wodociągowej lub budowę przydomowej studni głębinowej. W ostatnich latach to drugie rozwiązanie cieszy się coraz większym zainteresowanie. Przede wszystkim ze względu na wysokiej jakości wodę oraz niezależność od rosnących cen wody miejskiej.

Formalności oraz istotne kwestie

Studnia na działce musi być wybudowana w pełnej zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w przypadku jego braku, zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy. Za każdym razem na jej wykopanie musimy uzyskać zgodę, którą wydaje starosta. Przy załatwianiu spraw formalnych warto również pamiętać o odpowiednim usadowieniu studni na działce oraz przestrzegać odległości od granicy działki, jak i rowów melioracyjnych, instalacji odprowadzających ścieki czy też drenów przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeżeli zdecydowaliśmy się na studnię głębinową warto jest określić, czy wodę z tej studni będziemy stosować jako podstawowe, czy tylko uzupełniające do wodociągu źródło wody. Warto wcześniej wykonać badania gruntowo-wodne, aby wiedzieć na jakiej głębokości możemy spodziewać się wody oraz jaka może być wydajność tego źródła.

Profesjonalny wykonawca budowy studni głębinowej

Jeżeli jesteście zainteresowani budową studni głębinowej i szukacie wykonawcy, który ma duże doświadczenie i wiele wykonanych inwestycji to zapoznajcie się z ofertą firmy Drillpol. Wykwalifikowany zespół pracowników oraz specjalistyczne urządzenia gwarantują najwyższą jakość usług.