Studnia dla domuJest to rozwiązanie powszechnie stosowane w sytuacjach, gdy przyłączenie obiektu do sieci wodociągowej jest niemożliwe z powodu braku występowania na danym obszarze odpowiedniej infrastruktury. Wiele osób decyduje się pomimo dostępności do wodociągów, a także pomimo faktycznego przyłączenia na wykonanie odwiertu. Posiadanie własnego ujęcia pozwala na ograniczenie kosztów i zyskanie niezależności, co głównie determinuje do podjęcia takiej decyzji.

Kolejnym ważną cechą wyróżniającą studnie głębinową jest jej walor zdrowotny. Woda z własnej studni jest pozbawiona chemii, którą zakłady wodociągowe obligatoryjnie dodają do wody. Dodatkowo woda ze studni głębinowej posiada szereg minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Studnia głębinowa daje nam własne źródło darmowej wody, korzystanie z wodociągu wiąże się natomiast ze stałymi opłatami za pobór wody, której cena nie stoi w miejscu. Porównanie kosztów eksploatacji wypada więc zdecydowanie na korzyść własnego ujęcia.

Sprawdź opłacalność:

Sprawdź opłacalność studni