oferta1Usługi:

 • otwory geotechniczne i geologiczno-inżynierskie [rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz geologiczno-inżynierskich pod różne inwestycje];
 • hydrogeologiczne otwory badawcze [rozpoznanie warunków hydrogeologicznych];
 • studnie głębinowe (ujęcia wód podziemnych);
 • studnie odwodnieniowe (odwodnienia budowlane);
 • otwory monitoringowe (piezometry);
 • uziomy elektroenergetyczne;
 • mikropale pionowe;
 • otwory badawcze – złożowe;
 • otwory geośrodowiskowe (rozpoznanie zanieczyszczenia wód i gruntów);
 • otwory pod pompy ciepła.

Usługi naszej firmy skierowane są do podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych.


 Obsługujemy:

 • domy mieszkalne i rekreacyjne,
 • osiedla i wspólnoty mieszkaniowe,
 • hotele
 • aquaparki – baseny
 • zakłady przemysłowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • rolnictwo-ogrodnictwo,
 • wodociągi,

 • Dostarczamy rozwiązania dla schładzania maszyn przemysłowych, nawadniania boisk i parków oraz ogrzewania pompą ciepła typ woda-woda