Na czym polega renowacja studni?

Budowa studni głębinowej to inwestycja, która zwraca się relatywnie w ciągu kilku lat. Jednak wybierając firmę, która zajmie się tym przedsięwzięciem, należy dokładnie sprawdzić, czy zostaną przeanalizowane wszystkie czynniki, ważne dla wyboru miejsca wiercenia.

Najczęstszy błąd

Można spotkać się z sytuacją, w której wiercenie wykonywane jest bez wcześniejszego badania geologicznego i hydrogeologicznego obszaru. Takie wiercenie studni głębinowej wydłuża się przez brak napotykania warstwy wodonośnej. Niestety taka praktyka powoduje, że koszt budowy studni głębinowej wzrasta, aż dochodzi do momentu, w którym opłacalność budowy studni głębinowej jest znikoma i rezygnujemy z przedsięwzięcia.

Przykład

Poniższy schemat przedstawia sytuację, w której odwiert do głębokości 15 metrów nie zawierał warstwy wodonośnej. Dzięki badaniom geologicznym doszło do rozpoznania budowy geologicznej do głębokości 50 metrów. Dodatkowo została określona miąższość, a także na jakim poziomie znajduje się warstwa wodonośna. Efektem badania było pogłębienie wiercenia, aż dojdzie do warstwy wodonośnej.

Gdyby badanie geofizyczne zostało wykonane przed przystąpieniem do wiercenia, można było uniknąć pierwszej porażki. Warto dodać, że koszt badań przewidywanego profilu litologicznego jest porównywalny z kosztem wykonania kilku metrów bieżących wiercenia.

Źródło: www.geo-art.pl