Na czym polega renowacja studni?

Budowa studni głębinowej to inwestycja, która zwraca się relatywnie w ciągu kilku lat. Jednak wybierając firmę, która zajmie się tym przedsięwzięciem, należy dokładnie sprawdzić, czy zostaną przeanalizowane wszystkie czynniki, ważne dla wyboru miejsca wiercenia.

Najczęstszy błąd

Można spotkać się z sytuacją, w której wiercenie wykonywane jest bez wcześniejszego badania geologicznego i hydrogeologicznego obszaru. Takie wiercenie studni głębinowej wydłuża się przez brak napotykania warstwy wodonośnej. Niestety taka praktyka powoduje, że koszt budowy studni głębinowej wzrasta, aż dochodzi do momentu, w którym opłacalność budowy studni głębinowej jest znikoma i rezygnujemy z przedsięwzięcia.

Przykład

Poniższy schemat przedstawia sytuację, w której odwiert do głębokości 15 metrów nie zawierał warstwy wodonośnej. Dzięki badaniom geologicznym doszło do rozpoznania budowy geologicznej do głębokości 50 metrów. Dodatkowo została określona miąższość, a także na jakim poziomie znajduje się warstwa wodonośna. Efektem badania było pogłębienie wiercenia, aż dojdzie do warstwy wodonośnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź nasz poradnik o budowie studni głębinowej.

Gdyby badanie geofizyczne zostało wykonane przed przystąpieniem do wiercenia, można było uniknąć pierwszej porażki. Warto dodać, że koszt badań przewidywanego profilu litologicznego jest porównywalny z kosztem wykonania kilku metrów bieżących wiercenia.

Źródło: www.geo-art.pl